Vi hjälper dig med byggtjänster inom entreprenad, till- och ombyggnationer samt markarbeten.

TRABEA Bygg AB startade sin verksamhet vintern 2015 med fokus på att företagets grund ska bygga på ett starkt engagemang och ha yrkesskickliga medarbetare. Vi är nu 11 medarbetare med den samlade kompentens och den erfarenhet som krävs för att genomföra entreprenader i olika storlekar, ombyggnationer, tillbyggnationer samt markarbeten, med höga krav på kvalitet och effektivitet.

TRABEA Bygg AB har det mindre företagets fördelar med korta beslutsvägar och vi tar ett personligt och nära ansvar för våra uppdrag. Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner.

Vi är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierade enligt FR2000.